S K Somaiya Vinay Mandir Junior College
 • 11 Aug, 2018
  /sksvmjc/connects/events/816/s_k_somaiya_vinay_mandir_fyjc_orientation_2018-19 S K SOMAIYA VINAY MANDIR FYJC ORIENTATION 2018-19
 • 24 Oct, 2015
  /sksvmjc/connects/events/516/sharadotva_disco_dandia_date_24_out_2015_saturday_time_600_pm_onwards_with_dinner_venue__s_k_somaiya_vinay_mandir_school_sri_s_k_somaiya_vinay_mandir_vidhyavihar_alumni_association_golden_jubilee_mahotsav_varsh_2015 Sharadotva Disco Dandia, Date 24 Out. 2015 Saturda.....
 • 26 Jun, 2015
  /sksvmjc/connects/events/472/vinay_mandir_golden_jubliee_celebration_ Vinay mandir Golden Jubliee Celebration
 • 17 Dec, 2012
  /sksvmjc/connects/events/188/fest-2012 FEST-2012
EVENTS
(click to view all)

 

   S.K.SOMAIYA VINAY MANDIR JR. COLLEGE 
H.S.C. RESULT ANALYSIS 2020
   
STREAM  PERCENTAGE 
   
SCIENCE 97.64
   
COMMERCE 98.37
   
MCVC 99.06
   
ARTS 93.47
   
OVERALL  97.68

    

 

 

S.K.SOMAIYA VINAY MANDIR JR COLLEGE 
H.S.C. TOPPERS - 2020
NO NAME MARKS OBTAINED  OUT OF  PERCENTAGE
ELECTRONICS
1 SAKPAL SMIT KASHINATH 605 650 93.07
2 TAYSHETE ATHARVA CHANDRASHEKHAR 598 650 92
3 ANANTHAKRISHNAN BHARATA RAJAN 562 650 86.46
COMP. SCI. 
1 GUPTA SHIVAM RAMJIYAWEN 581 650 89.38
2 BHOSLE ANIKET GORAKH 570 650 87.69
3 AKHIL VIJAYAN 569 650 87.54
VOC COMM
1 KUNDU BRINDA BIDHAN 589 650 90.61
2 AKANSHA ZHA 565 650 88.77
3 KIRTAN RAVAL  565 650 86.92
COMMERCE
1 Yejari Prachiti 583 650 89.69
2 SHAIKH AJMAT ASHRAF 581 650 89.38
2 KOTHARI KHUSHI 581 650 89.38
3 BALDEWA DRISHTI  580 650 89.23
3 RAJBHAR PRIYA 580 650 89.23
3 SUMARIA AKSA 580 650 89.23
SCIENCE
1 KANAWADE DEEPAK VIJAY 545 650 83.85
2 TIWARI PRANJAY ANIL KUMAR 541 650 83.23
3 KHAN NASEEMA BANO MUKHTAR AHMED 533 650 82.00
ARTS
1 THANEKAR PRATYUSH 543 650 83.5
2 SHUKLA SHRUTI 542 650 83.38
2 YADAV RENUKA 542 650 83.38
3 NATHWANI KRUSHI 538 650 82.76
3 PAREKH MILONI 538 650 82.76

 

Page published successfully
There was an error processing your request.